www.kupisi.net

Pogoji poslovanja

  

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine kupisi.net (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike spletne trgovine. Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletne trgovine kupisi.net, splošne pogoje nakupa preko spletne trgovine, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika.  


Upravljavec spletne trgovine je podjetje InterMAC, inženiring in trgovske storitve, d.o.o., Kranj, skrajšano ime podjetja: InterMAC, d.o.o., Kranj, Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj, davčna številka: 74543300, matična številka: 5740363000, vpisana pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/04524/00 (v nadaljevanju ponudnik). Uporabnik z registracijo na spletni strani kupisi.net potrjuje, da je seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.  

1. Registracija, prijava in nakup

Za spletni nakup v spletni trgovini kupisi.net je potrebna registracija. Nov uporabnik se na spletni strani registrira tako, da ustrezno izbere med registracijo za fizične ali za pravne osebe. Na svoj elektronski naslov prejme avtomatsko generirano sporočilo, da je njegov račun aktiviran. Ko ima uporabnik račun aktiviran, lahko začne z nakupovanjem v spletni trgovini. V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji poslovanja nakup ni možen. Registriran uporabnik za prijavo v spletno trgovino vpiše zgolj svoj elektronski naslov in geslo. S klikom na gumb »Dodaj v košarico« uporabnik izbere želeni izdelek. Če je gumb obarvan zeleno, pomeni, da je izdelek na zalogi. Izdelka ni na zalogi, če je gumb obarvan rdeče. Za nakup mora biti uporabnik prijavljen v sistem. Izbrane izdelke lahko uporabnik iz košarice odstrani, poveča njihovo količino ali pa preprosto nadaljuje nakup. V nadaljevanju nakupa se uporabniku izpišejo podatki o kupcu in naslov za dostavo. Uporabnik v tej fazi izbere način plačila. Plačilo je možno z gotovino ob prevzemu ali po predračunu. S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo« uporabnik dokonča nakup. Če se uporabnik ne strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja, naročilo ni možno. Uporabnik lahko preveri in po potrebi spremeni naročilo pred klikom na gumb »Zaključi in oddaj naročilo«.

Ko je nakup uspešno opravljen, se uporabniku na spletni strani to tudi izpiše. Na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji, s strani ponudnika uporabnik prejme potrditev naročila.
Nadalje uporabnik na elektronski naslov prejme avtomatsko generirano sporočilo o zaključeni obdelavi naročila in odposlanem blagu. V omenjenem elektronskem sporočilu je uporabnik obveščen o svojih pravicah. Ob prejemu naročenih izdelkov uporabnik prejme tudi podatke o naročilu v pisni obliki.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik uporabniku zagotavlja informacije in podatke o podjetju (ime podjetja, sedež, davčno in matično številko ter registrske podatke); kontaktne podatke za hitro in učinkovito komuniciranje; bistvene lastnosti blaga oziroma storitve; ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami; morebitne stroške dostave; podrobnejšo ureditev plačila ter način in rok dobave ali izpolnitve; informacijo o pravici potrošnika, da odstopi od pogodbe v skladu s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov in pogojih za odstop (poleg tega tudi informacijo o tem, če in koliko kupca stane odstop od pogodbe); časovno veljavnost ponudbe in cene; pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

3. Plačilo in cene

V spletni trgovini kupisi.net je plačilo možno z gotovino (ob prevzemu) - plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga, ko dostavna služba Pošte Slovenije na želeni naslov dostavi paket. Drug način plačila je plačilo po predračunu – plačilo z nakazilom na transakcijski račun je možno ob predhodnem kreiranju predračuna v spletni trgovini kupisi.net. Zaželeno je, da uporabnik o poravnanem predračunu obvesti ponudnika na elektronski naslov info@kupisi.net. Naročilo bo stornirano, če uporabnik v roku 8 dni ne poravna zneska po predračunu.


Cene na spletni strani kupisi.net veljajo izključno za spletno prodajo in veljajo v trenutku potrditve naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse cene vključujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Stroški dostave so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in tudi na računu. Na območju Republike Slovenije strošek dostave za naročila nižja od 199 EUR znaša 3 EUR, za naročila višja od 199 EUR je pošiljanje brezplačno. Ponudnik ima pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so lahko simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja oziroma lastnosti izdelka.

4. Dostava, dobavni rok

Sistem spletne trgovine kupisi.net sproti obvešča uporabnika o tem, v kateri fazi je naročilo. Za izdelke iz zaloge je dostavni rok 1-3 delovne dni od dneva dokončne potrditve naročila. Za dostavo uporabljamo Pošto Slovenije, kar pomeni, da naročene artikle dostavi poštar na naslov prejemnika, ki ga je uporabnik navedel ob naročilu. Praviloma se dostave vršijo v dopoldanskih urah, v primeru, da paketa ne morete sprejeti, pa ga lahko prevzamete kasneje na enoti Pošte Slovenije, ki je navedena na obvestilu o nevročeni pošiljki. V primeru plačila po predračunu je blago odposlano po prejemu nakazila na transakcijski račun ponudnika.


Rok dobave se ustrezno poveča za izdelke, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi. V tem primeru bo uporabnik obveščen po elektronski pošti ali po telefonu. Uporabnik lahko odstopi od naročila, če se ne strinja z rokom dobave, vendar pa mora to pravočasno sporočiti. Izdelek, ki ni na zalogi, bo za uporabnika takoj naročen pri ponudnikovih dobaviteljih, naročilo uporabnika pa bo urejeno, ko bo ponudnik prejel izdelek na zalogo. Ko uporabnik naroči več izdelkov in se zgodi, da katerega od njih ni na zalogi, se zgodi delna dobava. To pomeni, da bodo dobavljeni le naročeni izdelki, ki so na zalogi. Ostali izdelki bodo dobavljeni, ko bo to omogočala zaloga, razen če uporabnik želi drugače. Poštnina se v tem primeru obračuna le enkrat.
Ponudnik bo naročene izdelke odpravil pravočasno in ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava je možna na območju Republike Slovenije. V primeru, da uporabnik želi dostavo izven ozemlja Republike Slovenije, ponudnik na podlagi zahtevka preko elektronske pošte info@kupisi.net pripravi ponudbo, ki vsebuje rok dobave in strošek dostave do želene destinacije.

5. Pravice uporabnika, vračilo blaga

Uporabnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je sporočilo o odstopu od pogodbe oddano v roku, se šteje, da je sporočilo pravočasno. Strošek, ki bremeni uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Uporabnik mora blago vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu na naslov: InterMAC, d.o.o., Kranj, Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj. O nameravanem vračilu lahko uporabnik ponudnika najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga obvesti tudi po elektronski pošti 
info@kupisi.net. Stroške vračila krije uporabnik sam, razen, če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. Ponudnik ne sprejema pošiljk z odkupnino in bo v primeru sprejete pošiljke z odkupnino uporabniku obračunal stroške vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ponudnik ne odgovarja. Vrnjenim izdelkom mora biti priložena kopija računa, izdelki pa morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.


Programsko opremo, zgoščenke/DVD, video igre, knjige, revije in časopise ter potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena, ni možno vrniti. Najkasneje v roku 14 dni od prejetja vrnjenega blaga ponudnik vrne celotno kupnino (v primeru podjetij rok za vračilo prične teči s prejemom potrjene stornacije s strani uporabnika). 

Vračila ne bomo mogli upoštevati za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe. Pri zavrnitvi garancije lahko izdelek brezplačno prevzamete na našem naslovu: InterMAC, d.o.o., Kranj, Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj. V primeru, da uporabniku vrnjeni izdelek ponovno pošljemo, stroške dostave krije sam.


6. Reklamacije in garancija 

Za izdelek s stvarno napako mora uporabnik ponudnika v zakonskem roku obvestiti o napaki ter v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda. V zvezi s tem se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Na garancijskem listu ali računu je navedeno, če je izdelek v garanciji. Garancijska izjava je priložena dobavljenemu izdelku. Informacija o garanciji je navedena tudi na spletni strani, kjer je izdelek predstavljen. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije. Garancija je veljavna ob predložitvi računa ter upoštevanju pogojev in navodil na garancijskem listu. Garancijski roki in pooblaščeni serviserji so navedeni na garancijskem listu.

7. Varstvo in arhiviranje podatkov

Z registracijo na spletni strani kupisi.net se uporabnik strinja, da sme družba InterMAC, d.o.o, Kranj, Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju. Upravljavec obdeluje podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v registrski obrazec. Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, in sicer datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila. Te podatke bo ponudnik uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka) ter ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Kopije računov ter sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem se arhivirajo na sedežu podjetja InterMAC, d.o.o., Kranj, Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj. Z zahtevo poslano na elektronski naslov
info@kupisi.net uporabnik lahko pridobi željeno kopijo.

8. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja. Uporabniki bodo o vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja ponudnika primerno obveščeni. Objava sprememb splošnih pogojev poslovanja na spletni strani kupisi.net se šteje za primeren način obveščanja uporabnikov. Če uporabnik še naprej uporablja spletno stran, se strinja s spremembo splošnih pogojev  poslovanja. 

Ponudnik se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov na kupisi.net po svojih najboljših močeh. V primeru, da podatki o določenem izdelku niso pravilni, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Reklamacije, ugovore in pripombe lahko uporabnik pošlje na elektronski naslov info@kupisi.net ali pisno na naslov: InterMAC, d.o.o., Kranj (s pripisom: Za spletno trgovino kupisi.net), Golniška cesta 43, SI-4000 Kranj. Reševanje reklamacij, ugovorov in pripomb bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala in iz splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Kranju.

Ti pogoji začnejo veljati s 01. 08. 2014